Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Gemeente Heerhugowaard (B. Grippeling (beheerder OVL/VRI))
Plaats Heerhugowaard
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als ik de code lees dan moeten wij als gemeente meewerken en kunnen we aanvragen afwijzen op o.a. niet geschikt zijn van de infrastructuur en de veiligheid.

Onze infrastructuur voor de openbare verlichting is op dit moment niet geschikt voor zenders. Er is geen constante spanning in de mast en er ligt in een groot deel van de gemeente nog geen glasvezel. Dit kan technisch allemaal opgelost worden maar kost veel tijd en geld.

Er zijn diverse berichten naar de gevolgen van 5G straling welke een tegenstrijdige uitkomst hebben. Ik ga er vanuit dat er in de tijd die nog nodig is om de juiste infrastructuur aan te leggen er een veiligheidsonderzoek komt dat algemeen geaccepteerd wordt.

Als beheerder zie ik de grootste uitdaging in het in stand houden van de infrastructuur. Welke SLA krijg ik voorgeschoteld van de telecombedrijven? Accepteert een telecombedrijf het dat na een schade een mast pas na enkele dagen terug geplaatst wordt ipv uren? Wat is de termijn waarin kabelschades opgelost moeten zijn?

Het moet veilig zijn, en als het veilig is moet er nog heel veel tijd en geld geïnvesteerd worden.