Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs, MeBA DGF Rensman
Plaats Sittard
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als microbioloog/natuurkundige kost het weinig moeite om honderden wetenschappelijke artikelen te vinden die de grootste vraagtekens zetten bij niet ioniserende straling. Daarentegen lukt het niet om onafhankelijke wetenschappelijke artikelen te vinden die de veiligheid van deze technologien en zeker die van 5G (zowel de zogenaamde namaak van onder de 6GHz als de echte 5G van 26 tot 300 GHz) te vinden. Voor zover ik weet zijn deze er nog niet en ziet het er naar uit dat het een domme en fatale herhaling wordt van de geschiedenis. Denk aan roken (artsen die in de jaren 50 beweren dat het zo gezond is), asbest (nog steeds actueel) en Poly- en perFluorAlkylStoffen (PFAS) die nu letterlijk zand in de raderen van delen van de Nederlandse economie beginnen te veroorzaken.
5G heeft natuurlijk ook enorme voordelen: geen lastige insecten meer of krijsende vogels. De tuin hoef je ook niet meer te doen en er vinden enorme besparingen plaats doordat natuurgebieden niet meer onderhouden hoeven te worden en vijf tot tien jaar na implementatie hoeft niemand meer belasting te betalen.
Vraag: waar zijn de door onafhankelijke wetenschappers uitgevoerde, ook voor de lange termijn effecten, wetenschappelijke onderzoeken (zonder agnotologie, of bemoeienis van bedrijven of 'onderzoekers' met belangen) die ondubbelzinnig aantonen dat het voor micro-organismen, planten, dieren en mensen echt veilig is?

Wat in de discussies aangaande 5G vaak vergeten wordt is dat met betrekking tot duurzaamheid en klimaatdoelen de politici gereduceerd worden tot er niet toe doende tweederangsacteurs. Enerzijds dient het energieverbruik met 150 - 170% vergroot te worden en anderzijds worden om de wereld te transformeren in een magnetron 20.000 satelieten gelanceerd met als gevolg een veel snellere temperatuurstijging en een vernietiging van de ozonlaag, zie: Limits on the Space Launch Market Related to Stratospheric Ozone Depletion (2009) Potential climate impact of black carbon emitted by rockets (2010) en Rocket Soot Emissions and Climate Change (2011). De levensduur van deze satelieten wordt geraamd op 5 tot 7 jaar en vervolgens zal het hele proces ad infinitum herhaald moeten worden.
Vraag: Hoe valt het implementeren van 5G te rijmen met de klimaatwet en een meer duurzame maatschappij?


Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht