Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S. Leenstra
Plaats St. Annaparochie (Fryslân)
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Naast al de voorgaande reacties over de verregaande gezondheidsrisico's, waar ik het voor 100% mee eens ben het volgende. Ik attendeer u hierbij op de op 22 oktober 2018 door de VPRO uitgezonden documentaire-film "Ubiquity" . Het woord ubiquity betekent "alomtegenwoordigheid". Nog te zien op uitzending gemist.

In deze documentaire-film wordt het deerniswekkende beeld geschetst van 3 mensen, wonend in Japan, Zweden en Nederland, die op de vlucht zijn voor de straling (3G en 4G!) van het onzichtbare web van draadloze communicatie.
Wat er straks gaat gebeuren als het 5g netwerk wordt uitgerold, laat zich raden.
De man uit Zweden, Per Segerback, een briljant ingenieur , die aan de wieg stond van de smartphone bij ERICSSON, moest noodgedwongen vluchten voor de straling en woont nu in een chalet in de bossen van Zweden.
Veraf van de bewoonde wereld, waar hij niet meer kon leven wegens de hinder die hij ondervond van de straling van smartphones, zendmasten en slimme apparaten.

Het laat zich raden wat ons allemaal vroeg of laat staat te wachten als "slimme mensen" doorgaan met deze rampzalige technologieën. Gaat u naar de site www.5gspaceappeal.org.
Dit is geen NEPNIEUWS.

U kunt zich volledig op de hoogte stellen van alle onderzoek, wereldwijd, dat gewijd is aan de gevaren van de straling van 5G. Informatie die de burgers in Nederland door de overheid wordt onthouden.

Wat denkt u, overheid, te doen voor uw burgers die ziek zijn en worden van de straling van 5G?
Dat is UW VERANTWOORDELIJKHEID!!!! Zie artikel 10 van de Nederlandse Grondwet.
Of geldt die niet meer?

Sieb Leenstra