Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A Cion
Plaats Zevenaar
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben absoluut tegen 5G! De gezondheidsgevaren zijn door minimaal honderden wetenschappers en artsen onderzocht en de uitkomsten zijn ronduit ernstig en schadelijk te benoemen voor de mensheid. Ook de testen die al op sommige plekken zijn uitgevoerd hebben al uitgewezen dat het ernstige gezondheidsschade toebrengt aan mensen. Ik wil ontzettend graag benadrukken dat 5G ronduit gevaarlijk is voor de gezondheid van de hele mensheid...
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht