Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs. Herman Bosman
Plaats Etten-Leur
Datum 13 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zonder waarborgen voor de gezondheid van plant, dier en mens technologie uitrollen is onverantwoordelijk. Als na jaren schade blijkt bij mij, mijn kinderen en onze natuur is er misschien al onomkeerbare schade ontstaan. Ik roep de overheid op het voorzorgsprincipe in acht te nemen zoals ook in andere landen/steden in Europa gebeurt, en niet de winst voorrang te geven op de volksgezondheid. Géén 5G voordat uitgesloten is dat het negatieve effecten heeft op levende organismen!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht