Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ing. F Kapsenberg
Plaats Amsterdam
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Reactie op consultatie wetsvoorstel inplementatie Telecomcode. :

Dergelijke apparatuur wordt over het algemeen gehuurd-en is niet interoperabel met andere providers. Retourneren na het contract is kosteloos en KPN recycled deze apparatuur, of b.v. Ziggo dat doet is me niet bekend.

De Franse fabrikant van mijn 4Gsmartphone adviseert o.a. een handsfreekit om de schadelijke gevolgen van de straling die dit apparaat gebruikt zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast adviseert deze fabrikant adolescenten- en zwangere vrouwen de smartphone niet op buikhoogte te dragen.

Dat deze 2-3-4-en 5G straling schadelijk is voor de gezondheid is hierdoor alleen al heel duidelijk.
Laat staan als je een 4G zendmast op je dak hebt staan.
Hier is ook divers wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat wordt genegeerd door de Overheid.

In Nederland krijgt een op de drie inwoners kanker. Sinds 1990 een verdubbeling.
Ra,ra hoe komt dat ? Juist ja. onder andere door deze electromagnetische smog. Sterkste straling ter wereld in NL.

Dat de overheid maling heeft aan de mening, het welzijn- en de gezondheid van burgers- en personeel als het gaat
om geld verdienen- en/of militaire belangen wordt bij dit 5G onderwerp wederom duidelijk.

Laat de regering nu net toevallig het raadgevend referendum hebben afgeschaft.
De meeste burgers weten niets over deze internetconsultatie.

Ik begrijp de militair strategische belangen wel van 5G voor de NAVO.
Als de NAVO hierbij niet aanhaakt krijgen o.a. Rusland- en China hierover de suprematie.
Het Westen zou hierdoor te kwetsbaar worden.

Echter, als dit te veel schade oplevert voor mens, klimaat- en biodiversiteit zullen Internationale afspraken
nodig zijn op regeringsniveau om deze wereldwijde 5G cyber-wedloop te stoppen. A la klimaattop.
De stralingsniveau's zullen echt omlaag moeten.

Landen die hieraan weigeren mee te doen moeten zware economische sancties worden opgelegd door de Interna-
tionale gemeenschap.

Naar ik vernam hebben Brussel,Geneve,Florence, 4 kantons in Zwitserland- en 26staten in de VS via een moratorium
nee gezegd tegen 5G.

Als dat daar kan waarom kan dat dan niet in dorpen/steden- en provincies in Nederland ?
Als er een schaap over de dam is volgen er meer !

Ik ben tegen de Wetswijziging en met name Artikel 5 c 2.

Met vriendelijke groet,
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht