Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Dhr NWM Kemper
Plaats Zwolle
Datum 12 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De installatie van het 5G net is naar mijn idee onverantwoord. De gezondheidsrisico's zijn bij lange na niet voldoende onderzocht. De effecten op de mens zijn niet of nauwelijks bekend. Daarnaast zijn de effecten op de flora en fauna niet bekend. Zou het niet kunnen, dat de straling dodelijk voor bijvoorbeeld bijen zou kunnen zijn? Is er al onderzocht of het opvallende en zeer vreemde gedrag van de koeien op enkele Friese boerderijen, niet beïnvloed werden door proeven met het 5G net?

Wat gaan jullie zeggen, als er mensen ernstig ziek blijken te worden, wat gaan jullie zeggen, als het eco-systeem ernstig beschadigd is?

Is de economie belangrijker, dan het eco-systeem? Is de economie belangrijker, dan het welzijn van de mensen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht