Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw J.M. Monincx
Plaats Leiderdorp
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voordat op specifieke vragen een antwoord is te geven wil ik eerst 1 ding duidelijk stellen
Artikel 11 van het Burgerlijk wetboek meldt : Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Daar beroep ik mij op in dit bezwaar
Ik stel de overheid verantwoordelijk voor de schade die invoering van 5G met zich mee zal brengen en nadelige gevolgen welke deze zal geven voor mijn gezondheid. Ik zou ieder die zijn medewerking aan dit beleid verleent willen wijzen op het verzuim om de zorgplicht van de overheid voor haar bewoners in acht te houden
De 5G techniek gaat enorme risico's met zich mee brengen voor mens en milieu en zal bovendien een onaanvaardbare impact hebben op het landschap en de samenleving als zodanig. Dat 5G technologie is ontworpen als wapen en ook -al dan niet in nabije toekomst- zo kan worden ingezet baart mij veel zorgen.
Het is ongehoord dat dit beleid wordt gevoerd -zonder voorafgaande instemming van de bewoners van Nederland -en dat u door het -middels dit wetsvoorstel waar ik tegen ageer - buiten spel zetten van gemeenten- de rode loper uitlegt voor bedrijven die gedreven worden door winst oogmerk . Het zou u bekend moeten zijn dat er veel bewijs is dat de invoering van 5G de samenleving zal gaan ontwrichten of ambtenaren en beleidsmakers zijn zich hier niet van bewust zijn en denken bij te dragen aan de technologische vooruitgang en of benodigde vernieuwingen, waarbij de gezondheidsrisico’s gemakshalve worden verdoezeld, door aanpassingen van toelaatbare hoogtes van straling/toegestane frequenties en gebruik te maken van incomplete onderzoeken.
Bronnen zal ik in een bijgaand document vermelden, gezien de beperkte toegestane ruimte van 2500 karakters:

Bijlage