Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Healing & Energy 4All (Mevr. A Nuver-Kelley)
Plaats Amersfoort
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is onbegrijpelijk dat 5G echt uitgevoerd gaat worden zonder dat er serieus gekeken is naar de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Als je zelf vind vind dat je leven eindig is dan moet je heel veel
moeite doen om euthanasie voor elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat met de invoering van 5G de vraag sterk zal dalen. Dan vallen er genoeg mensen ongevraagd om, helaas op een nare manier met veel bloedingen etc.
REAGEER NU HET NOG KAN
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht