Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.I Hulskamp
Plaats Hilversum
Datum 6 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
LS,

Er zijn vele mensen die nu al lichamelijk last hebben van de straling die vandaag de dag vrijkomt, waar moeten zij heen als er geen stralingsvrije plek meer te vinden is? Wat gaan we doen als er nog veel meer mensen, dieren en natuur last krijgen van de 5G straling? Er zijn al duizenden onderzoeken die aantonen dat de huidige straling van nu slecht is voor de gezondheid. Waarom wordt daar niet naar geluisterd? Waarom wordt er in zo'n rap tempo 5G door gedrukt, terwijl niemand kan bewijzen dat er geen gevaar aanhangt? De mensheid en al het leven als proefkonijnen, omdat er veel geld te verdienen valt en veel macht te vergaren valt. Zo veel geld en macht, dat overheden geen macht meer hebben over deze bedrijven en volgzaam overal deze 5G palen willen gaan plaatsen.

5G hoort bij de Internet of things waar daadwerkelijk alles verbonden gaat worden met het Internet van de auto, de sproeier in de tuin, de tv, stoplichten, satellieten, babyluiers, de koelkast, je hartslagmeter etc. Letterlijk alles dat niet leeft wordt hiermee verbonden en houdt ook alles in de gaten. Alles wat wij doen, zeggen en hoe wij reageren op situaties zal dan, nog meer dan nu, in de gaten gehouden kunnen worden. Deze data is goud waard en kan zo voor nog meer manipulatie aangewend worden.

Ook wordt er steeds meer gebruik van gemaakt van artificial intelligence die, in de nabije toekomst, al deze informatie tot zijn beschikking heeft. Die alles zal aansturen en waar de mensheid op zal gaan vertrouwen, voor elke beslissing die er genomen moet worden of waarin de mensheid in elke richting gestuurd kan worden, omdat er van iedereen op aarde een psychologisch profiel is gemaakt, maar ook van zijn lichamelijke toestand, wat hij eet doet, en over praat, etc.

Er moet niet alleen gekeken worden naar nu, niet alleen naar geld, niet alleen naar "dat het zo handig is". De technologie gaat zo snel en neemt het leven steeds meer over. Wat als er een dag komt dat wij allen verplicht worden gesteld om ook technologie in ons lichaam te plaatsen en wij ook worden verbonden met de Internet of things… In wat voor een wereld leven wij en onze kinderen dan?

Technologie kiezen boven het (gezonde) Leven is een keuze die u de rest van uw leven moet dragen.

Ik dank u voor tijd.

Met vriendelijke groet,

Mazarine Hulskamp
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht