Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S Rommens
Plaats Den Haag
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb groot bezwaar tegen het wetsvoorstel omdat daarmee de uitrol van G5 vergemakkelijkt wordt en gemeenten en andere overheidsinstanties hierdoor geen vrijheidsruimte hebben de uitrol van G5 tegen te houden c.q. te limiteren en daarmee de burger minder rechten lijken te hebben op bezwaarmaking tegen de uitrol van G5 van hun gemeente en/of andere overheidsinstanties. Veel burgers hebben bezwaren omdat onvoldoende is onderzocht welke effecten G5 (en ook eerdere frequenties) heeft op de gezondheid (biologisch, fysiek en psychologisch/geestelijk). Ik acht het bijzonder kwalijk dat een overheid als ook Europa de G5 zo doordrukt terwijl allerlei wetenschappers en deskundigen pleiten voor nader onderzoek.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht