Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam JJ Draaijer
Plaats Amersfoort
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Plant bomen, geen zendmasten!
Het is beangstigend dat dit er door gedrukt wordt, zonder gedegen onderzoek en dat dit eventuele risico's met zich meebrengt waar degenen die dit implementeren zich niet druk om lijken te maken.

Daarnaast geeft de Gezondheidsraad aan in een van de rapporten over straling:
“er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.“

Als er op elke hoek een mast wordt geplaatst is dit niet zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. Tevens moeten er m.i. Meer onderzoeken gedaan worden alvorens iets wordt doorgevoerd. Kijk ook maar naar Asbest, Tabak, Suiker en nu ook Medicijnen. Onderzoek eerst voor het door te voeren!!