Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Niels Vrijlandt Inventia (ir. N Vrijlandt)
Plaats Delft
Datum 10 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil geen proefkonijn zijn voor 5G zodat iemand anders veel geld kan verdienen. Het voelt als een scherpe aanval op mijn persoonlijke veiligheid.

Als de overheid doet wat ze zou moeten doen namelijk het voorzorgsprincipe handhaven( tot het wetenschappelijk en bovenal onafhankelijk onderzoek aangetoond is dat 5 G niet schadelijk is voor onze gezondheid en van flora en fauna) dient de overheid te wachten met de landelijke uitrol van het 5G netwerk. Ik ben een zeer bezorgde burger en ik verwacht van mijn overheid dan ook bescherming van mijn gezondheid en dat van mijn leefomgeving. Nu zes jaar na de uitrol van 4G worden de huisartsen overspoeld met patiënten met "vage" klachten. Ze hebben zelfs gevraagd voor extra budget om meer onderzoek te kunnen doen. Zolang het niet volkomen duidelijk is waar deze klachten vandaan komen moet de overheid elke voorzorg in acht nemen om de gezondheid van mens en dier niet verder onnodig te belasten, in welke vorm dan ook. Ongetwijfeld zijn de "vage" klachten het resultaat van een heel scala aan oorzaken maar dat een vervuild milieu hiertoe bijdraagt staat buiten kijf. 5G valt ook onder milieuvervuiling, een vervuiling van de atmosfeer die door niemand te ontlopen is en waartegen geen bescherming bestaat. Het is onrechtvaardig dat wij geen keuze hebben om ons aan de door de mens vervuilde atmosfeer te kunnen onttrekken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht