Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam 12-02-1963 (Fried Koenders)
Plaats Rekken
Datum 28 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik zou graag zien dat overheden beslissingsbevoegdheid behouden over toelating van 5G apparatuur.
Dit omdat mijns inziens 5G straling dermate schadelijk is voor volksgezondheid dat het een no go terrein is.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen daarop. De stralingslimiet die momenteel bepaald is is een lachertje.
Het lijkt erop dat voortschrijdende technieken erdoor gedrukt worden, risico's voor de eigen bevolking worden genegeerd.
Machtsbelangen en onderonsjes tussen landelijke overheid en bedrijven lijken al gedaan. nu het er nog bij de bevolking doordrukken. Ik zeg NEE, de gezondheid van mensen gaat voor.
Betere communicatie en technische vooruitgang, prima. Maar wel op een verantwoorde onderbouwde manier.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht