Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam huisarts (drs Liesbeth Adriaansens)
Plaats Breda
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De Nederlandse gemeenten zullen de WMO moeten uitvoeren om mensen met hulpvragen te ondersteunen. Mensen die electrogevoelig zijn vallen ook onder deze wet. Omdat de gemeenten en andere lagere overheden geen enkele invloed meer zullen hebben op het antenne beleid kunnen zij ook geen stralingsarme plekken voor deze groepen mensen reserveren. Leven in Nederland wordt daardoor voor mensen die elctrogevoelig zijn straks onmogelijk. Deze groep zal volledig geïsoleerd raken van de maatschappij. In een beschaafde samenleving behoort de maatschappij voor iedereen toegankelijk te zijn ook voor kwetsbare mensen.
Verder is er(nog) geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de 25 GHZ bandbreedte die straks als de huidige frequenties op zijn, gebruikt zal worden. Er zal een grote electromagnetische deken over de aarde komen. DE satellieten zijn al in een baan om de aarde gebracht die dit mogelijk moeten gaan maken. Wat dit bvmet de vogeltrek zal doen die het electromagnetische veld van de aarde nodig hebben voor hun oriëntatie is onduidelijk. Ook is inmiddels aangetoond dat de honingbij gevoelig is voor electromagnetische v elden. De bijen hebben het al zo moeilijk. Wat zijn de verdere gevolgen voor de bij als deze ontwikkeling verder gaat? Voor nader onderzoek verwijs ik u naar een overzichtsartikel in de Lancet van dit jaar met 2266 studies over de (schadelijke) effecten van EMV:
> https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht