Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam RF Klarenbeek
Plaats Delft
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zolang het niet onomstotelijk wetenschappelijk bewezen is dat 5G geen negatieve gezondheidsrisico's voor mens, dier en natuur kan veroorzaken, mag er absoluut géén sprake zijn van het toepassen van deze technologie. De overheid brengt in het geval van het (tot nu onverantwoord) vrijgeven of zelfs het verplichten van burgers aan deze 5G technologie te worden blootgesteld diens gezondheid ernstig in gevaar. Hiermee is deze overheid in strijd met de rechten van mens en in strijd met artikel 22 van de grondwet; “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht