Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ing. F.H. Dijkstra
Plaats Oudenbosch
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In dit land hebben wij goede wetgeving voor het toelaten van nieuwe voedingsmiddelen en medicijnen. Die moeten bewezen veilig zijn alvorens ze mogen worden toegelaten c.q. geregistreerd. Terecht. Ook bestaan er goede regelingen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, die momenteel zelfs tot gevolg hebben dat bouwprojecten worden stilgelegd (stikstofproblematiek). Het is daarom voor mij onbegrijpelijk dat draadloze communicatiesystemen zoals 5G onbeperkt mogen en zelfs moeten worden uitgerold terwijl de veiligheid voor de volksgezondheid niet bewezen is. En dit terwijl er inmiddels vele wetenschappelijke artikelen bestaan die aangeven dat ze allerminst veilig zijn. Een overheid die zo'n beleid voert valt te verwijten dat zij niet voldoende voor haar burgers zorgt. Ik protesteer daarom met name tegen de uitrol va 5G. Ik ben zelf gevoelig voor elektromagnetische straling en het beheerst nu al mijn leven. En met mij vele anderen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht