Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam levensgevaarlijk plan! STOP IT! N Nieling
Plaats Arnhem
Datum 31 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Waanzin dit. Volledige stralings-gevangenis, vermomd als een prachtig geschenk waar slechts de grote bedrijven gigantisch, over onze ruggen, van zullen profiteren. Alle gezondheidsrisico's worden genegeerd om het er maar door te kunnen drukken, omdat de grote bedrijven al miljarden hebben geinvesteerd. Ongeteste en (levens)gevaarlijke technologie, voor de mensheid en de natuur. Alles doen om dit te stoppen. Zie hier het rapport met het bewijs dat het vele mensenrechten schendt en de Neurenberg Principes, en grote wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat straling kankerverwekkend is, en DNA schade creëert. Stoppen met 5G, heel wijs. Slim is helemaal niet slim. WAKE UP!
https://www.emfsa.co.za/wp-content/uploads/2019/07/LegalOpinionOn5G.pdf?fbclid=IwAR0668Fe1cc0QScyNj1El8FQMx1tHNhjFO2Pr2wX7_3FOk75sRFByVzEFg0