Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam C J J Everink
Plaats Elsloo Fr
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het 4 G netwerk, waaronder zendmasten, WIFI, I-phones, etc. heeft een immense toename van stralingsbronnen gebracht.

- Wij hebben moeten verhuizen omdat mijn vrouw ziek is geworden van de belasting op haar lichaam.
Het bewijs dat de oorzaak van de akelige spanning in ons huis, het gevolg was van de vele draadloze apparaten van de buren was,
bleek elke keer in de vakantieperiode als de buren een paar weken weg gingen. En hun apparaten uit stonden.
Geen stralingsbron in de buurt - dan ook geen pijn en stress, moeheid, vermindering van geheugen, oorsuizingen en meer.

- De overheid en de providers zijn onwillig om op een waarachtige manier de echte gevolgen voor de bevolking en de aarde onder ogen te zien.

- Het is misleiding en ondemocratisch om geen degelijk maar nep-onderzoek te doen.
- Dat geldt ook voor het dwangbestuur van de landelijke overheid voor de gemeentes om 5 G er sneller doorheen te kunnen drukken.

- Waar zakelijke en machtsbelangen een grote rol spelen zouden juist onze Eerste en Tweede Kamer en vooral de regering de burgers van het land behoren te beschermen tegen manipulatie. Ook in de besluitvoering vanuit de EU is steeds geconcludeerd dat er meer onderzoek nodig is. Maar ook hier wordt steeds weer meegedraaid en meer belang gehecht aan de economische machten dan het recht op gezondheid van haar bewoners.

- Niet alleen in ons land maar in heel Europa en in de V.S, over de hele planeet zijn er serieuze protestbewegingen.

Ikzelf ben niet zo gevoelig voor de stralingsoverlast als mijn partner en veel andere mensen.
Maar als ik tegenwoordig in de openbare leeszaal kom, of in een ziekenhuis en zelfs in het bos.
Overal ervaar ik het gesis van oorsuizingen. Dat had ik tien jaren gelden nooit.

Het klopt niet wat er nu gebeurt met ons openbare leefgebied in de dorpen, de steden, op het platteland en in de bossen.
De uitrol van 5 G mag niet doorgaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht