Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MSc N de Gier
Plaats Hoevelaken
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Onze atmosfeer is reeds volgepompt met niet-natuurlijke straling. Dit levert directe medische klachten op bij een deel van de bevolking en de mogelijke gevolgen op langere termijn zijn uiteraard niet onderzocht (invoering van nieuwe technologieën wordt niet zo lang uitgesteld). Daarbij is aan straling niet te ontkomen, ons leefmilieu is er door vervuild en iedere Nederlander heeft er mee te maken.
Met 4G zeg ik: genoeg is genoeg. Al teveel mensen hebben (ernstige) medische klachten. En naar mate we langer bloot staan aan deze belasting, kun je logischer wijs verwachten dat de gevolgen duidelijker worden. Denk bv. aan Parkinson, mensen die 50-60 jaar geleden bloot hebben gestaan aan bestrijdingsmiddelen, worden nu pas ziek. Dat zou zo maar ook de gevolgen van straling kunnen zijn.
Er zullen uiteraard technische voordelen kleven aan 5G, maar laten we eens ophouden om alles draadloos te moeten laten zijn. Jaja, de arts kan met 5G vanuit een heel andere locatie iemand opereren. Hoezo kan dat niet via glasvezel? Laten we een grens stellen aan straling en 5G NIET IMPLEMENTEREN. Voor jouw en mijn gezondheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht