Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam jjg prop
Plaats Maastricht
Datum 22 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Aan de hand van vele bestaande lange termijn onderzoeken, zou elke politicus de conclusie moeten trekken dat het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast, en er een onmiddellijk moratorium op uitrol van 5g van kracht moet worden.
Gedegen onderzoek naar het effect van straling op dier en mens is in de volgende link te vinden onder 'Bees Birds and Mankind' http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/?fbclid=IwAR0Fp8XCbjrdIVBDLNdSpS-8wdI4xMULBJ3eEUxD1Fp3mE2pUwaGl42HemI 5g zorgt voor veel hogere draaggolven die weer hun eigen specifieke schade aan het ecosysteem en al dat daarin leeft veroorzaakt, bovenop de reeds aanwezige stralingsfrequenties.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht