Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Coen Hoogeveen
Plaats Hoogeveen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De vraag die eigenlijk gesteld dient te worden is de volgende:

Is er voldoende onafhankelijk onderzoek gedaan door de Nederlandse overheid naar de gezondheids risico's bij mens , dier en al de levende wezens inclusief planten, naar de gevolgen van de frequenties en de bijbehorende vermogens welke behoren bij het 5G netwerk?

Gezien de onderzoeken in het buitenland en de rapporten van diverse technici blijkt dat 5G behoort tot de mindcontroling wapens welke door diverse militaire afdelingen overal ter wereld worden gebruikt.

Proeven met 5G netwerken hebben tot nu toe geresulteerd in vele dode vogels en dieren ( o.a. koeien ) die zich vreemd gingen gedragen.

Weet dat hij/zij die gaan beslissen of deze netwerken uitgerold gaan worden over nederland, zelf ook de gevolgen zullen ondervinden van de gezondheidsrisico's.

Zoals een oude gezegde luid als het gaat om geld, waar het heel 5G netwerk natuurlijk mee samen hangt door het "verkopen "van de frequentie gebieden en zeker toepasbaar is voor een zaak als dit 5G netwerk:
Pas als de laatste boom is gekapt
Pas als de laatste vis is gevangen
Pas als de laatste rivier is vergiftigde ( lees hiervoor de leefomgeving van de mens als synoniem voor de rivier)
Pas dan zal de mensheid erachter komen dat je geld niet kunt eten.

Ik doe een beroep op het gezonde verstand ( voor zover nog niet aangetast door de schadelijke gevolgen van ons 4G netwerk, wifi en bluetooth wat gewoon op de frequentie werkt van de magnetron) van de mensen die hierover een beslissing gaan nemen, STOP DIT 5G en ga voor een gezondere leefomgeving voor U en de Uwe.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht