Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam componist (Marc van Delft)
Plaats den Haag
Datum 6 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
voor massamoord op mensen, dieren, insecten, bijen, vissen, bomen, natuur e.d. via 5G zou toch minstens een referendum gehouden moeten worden.
De gevolgen van 3G en 4G zijn al rampzalig!
Nu willen ze dat we allemaal in een magnetron gaan leven!!

Niemand heeft om 5G gevraagd,
Ze moeten zelfs via studenten nog gaan onderzoeken wat voor 'leuks' er met 5G gedaan zou kunnen worden... !!!

En niemand zit op zelfrijdende auto's te wachten!!!

Als je ziet wat voor rampzalige vergissingen een tomtom kan maken, dan kan je nagaan wat er gaat gebeuren met zelfrijdende auto's!!

5G is nergens voor nodig, 4G was al erg genoeg.

HET STOPT HIER !!!!