Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A. vander Ploeg
Plaats Brummen
Datum 31 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Mijn reactie op het wetsvoorstel m.b.t. uitrol 5G:
Ik wil beslist GEEN UITROL 5G! Op dit moment ondervind ik al gezondheidsproblemen door de overvloed aan electro magnetische straling van digitale telecommunicatie. 5G hier nog bovenop is "killing". 5G is nog niet voldoende getest. De verschillende wetenschappers die zich hier al wel over gebogen hebben en hun zorgen kenbaar hebben gemaakt betreffende de gezondheid van mens, dier en plant en een moratorium hebben aanbevolen worden genegeerd. Ik wens geen "proefdier" te zijn! Ik wil dat gezondheidsbelangen voor economische belangen gaan en wens dat u het voorzorgsprincipe toepast. Gezondheid is ons hoogste goed! Ik pleit ook voor herziening/aanpassing van de huidige gehanteerde stralingsnormen tot een voor mens, dier en plant veilig niveau. Bescherming van mijn gezondheid door de overheid is mijn grondwettelijke recht! Stralen doe ik liever zelf! Alina van der Ploeg
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht