Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam W.B.G. Teernstra
Plaats Reijmerstok
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Er zijn honderden wetenschappers die 4 en 5 g absurd slecht vinden. Ogen en huid gaan het eerste eraan. Daarentegen zijn er honderden "wetenschappers" die door de industrie worden betaald, en zeggen dat er niets aan de hand is. Is de normale methode om zo aan te geven dat het per saldo wel meevalt, terwijl het lichaam met milivolts werkt, en de straling vaak een 6 keer hoger is. Mijn gezondheids risico breng ik bij de overheid in rekening, er is hier een website voor met standaard brieven. Heb ik al gestuurd naar mijn provider en mijn gemeente, van beiden na een maand nog steeds geen bericht
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht