Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Behoorlijk Bestuur Bergen NH (J.G. Bruin)
Plaats Bergen NH
Datum 27 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. (gemeente Bergen) is tegen uitrollen van 5 G netwerk in Nederland (en Europa).

indien niet beter wordt bewezen (er geen echte garanties zijn en komen) dat dit systeem op korte en langere termijn geen ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid van inwoners van Europa en Nederland (leukemie vooral bij kinderen). Wat tot nu tot gepresenteerd t als veiligheid voor inwoners de gezondheid van i inwoners zijn alleen beperkte aannames .

In het bijzonder daarbij nog als gemeenten of en/of gezamenlijke gemeenten in Nederland geen zeggenschap hebben waar zendmasten en ondersteunende g zenders geplaatst gaan worden blijft van het systeem aannames veiligheid/gezondheid niets over. Zeker als de snelheid 5-G
ook de komende jaren opgevoerd gaat worden.
5- G in Nederland invoeren samen met de Europese Unie laat zien dat economie boven alles wordt verheven (welvaart t.o.v. welzijn) met een economische concurrente wedloop Europa, Amerika en Azië . Zal een niet te stoppen steeds hogere snelheid 5 G tot gevolg hebben waarin Nederland volkomen ondergeschikt in gaat worden . Dan is er geen enkele weg terug meer. Nederland is daar extra de dupe van in verband met de hoge dichtheid van bevolking per km2..
Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen NH, 27 augustus 2019 Koos Bruin.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht