Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Hogeschool Inholland (Lector F.A.M Van der Reep)
Plaats Rotterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb op drie domeinen bezwaar tegen deze wet.
1. De gezondheidsaspecten zijn onvoldoende onderzocht. Er ligt een berg wetenschappelijke publicaties waar de overheid geen verantwoordelijkheid voor neemt en die door de gezondheidsraad lijken te worden genegeerd.
2. De stelling dat 5G goed is voor de economie en de verbondenheid van burgers bevordert berust op een aanname
3. 5G heeft mogelijk een enorme impact op privacy omdat het Internet of things mogelijk maakt en het gebruik van vele smart cameras in de openbare ruimte faciliteert. De facto faciliteert 5G het opheffen van de prive sfeer. Daar zijn in de literatuur legio voorbeelden van.

Vanuit het voorzorgsmotief kan de overheid deze wet op deze manier op dit miment niet aannemen. De maatschappelijke consequenties en gevolgen voor business en privacy zijn onduidelijk en onvldoende onderzocht.

F van der Reep
Lector digital world hogesvhool Inholland, visiting lecture Central European University budapest/wenen