Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam H.P.M. Woltjer
Plaats Veenendaal
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Er zijn vele aanwijzingen dat het 5G netwerk een zeer negatieve invloed heeft op de volksgezondheid.

Je kan je afvragen in wiens belang het is om iets wat potentieel mensen ziek maakt aan te leggen, en wie er straks verantwoording mag afleggen voor het negeren van de gevolgen van dit netwerk. Ik mag hopen dat jullie NU je verantwoording nemen voor de volksgezondheid, en niet straks in de rechtbanken gaan piepen dat je het niet hebt geweten. De Nederlandse bevolking heeft recht op een onafhankelijk onderzoek naar de lange termijn effecten van deze straling, VOOR de aanleg ervan.

Met vriendelijke groet,

Harjen Woltjer


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht