Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MSc Karin Hendriks
Plaats Geldrop
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voordat 5G geïmplementeerd wordt moet er voldoende gedegen onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid/gevaren van 5G. Ook moet er geluisterd worden naar burgers, die dit niet willen. Ik heb nog niemand horen zeggen dat ze dolgraag 5G willen, terwijl dit bij 4G duidelijk wel het geval was. Waarom wordt er dan toch doorgeduwd?
Als er op bepaalde plekken zendmasten worden geplaatst, moeten omwonenden en lokale bestuurders ingelicht worden dat dit gebeurt en moet er nauw worden gemonitord (middels gestandaardiseerde vragenlijsten) hoe dit het welzijn van de omwonenden beïnvloed. Ook moeten alle stads- of dorpsbewoners van de betreffende omgeving worden ingelicht dat er 5G in hun omgeving gelanceerd gaat worden.

Er zijn al meerdere plekken waarop steden en landen hebben laten weten niet mee te willen doe met 5G. Zij realiseren zich dat de mogelijke gevolgen veel groter kunnen zijn dan we denken, en dat we op moeten letten dat we niet iets heel groots gevaarlijks op de hals halen. Als u zich ook maar enigszins zorgen maakt, alstublieft, knijp dan niet een oogje toe, maar zet stappen om te zorgen dat we allemaal in Nederland veilig en gezond kunnen blijven.