Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam B Nova
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen deze wet voor implementatie 5 G. De straling kan negatieve effecten hebben op de gezondheid. Er is onvoldoende onderzoek in Nederland geweest. Dit is in Amerika al meer gedaan. Voor het lichaam en zeker voor mensen met een hoge gevoeligheid is het zeer schadelijk. Mijns inziens MOET er eerst onderzoek gedaan worden hoe de schadelijke straling te beperken is.