Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam F van der Steen
Plaats Utrecht
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik stel deze overheid aansprakelijk voor alle voortkomende klachten en ziektes die ontstaan door het toestaan van het uitrollen en gebruik van dit 5G netwerk. Vele onderzoeken worden genegeerd, Alleen meetresultaten die de thermische opwarming meten van dit soort apparaten is volstrekt onvoldoende! Het ICNIRP heeft banden met de Telecomindustrie en volgens hun richtlijn is het voldoende om een zak wat met zout 6 minuten aan straling bloot te stellen en dan mag het niet meer dan 1 graad opwarmen. De mens staat 24 uur bloot aan straling en op een EEG/ECG is te zien dat ons lichaam werkt op basis van electromagnetische signalen. Hierop is te zien dat straling VER onder deze ICNIRP norm verstorend is. Beter te kijken naar de SMB Richtlijn wat bijv. in Oostenrijk gehanteerd wordt zie de OAK richtlijn, het Freiburger Appel en het Internationale Artsen Appel. Commercieel belang en druk vanuit EU neemt toe en de burger zelf wordt niet beschermt hierin, Dit is zeer kwalijk en verontrustend. Het voorzorgsprincipe wordt genegeerd want de de onderzoeken liggen er. 186 wetenschappers uit 36 landen hebben de Europese Unie verzocht te stoppen met 5 G.