Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw. S. Jonkhart
Plaats Het Gooi
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
"Ik ben tegen de uitrol van 5G en ik ben tegen een verplichting daarvan voor gemeenten omdat:
- er vele onafhankelijke wetenschappelijke studies zijn die een verband aantonen tussen elektromagnetische straling en biologische / neurologische effecten op mens en dier (bijvoorbeeld op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag).
- honderden internationale onafhankelijke wetenschappers de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen in september 2017 opgeroepen hebben om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

- het verplichten van gemeenten tot uitrol van 5G ingaat tegen het democratisch principe. Bij goedkeuring van deze wet zullen gemeenteraden geen zeggenschap meer hebben over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Huiseigenaren en bewoners kunnen geen invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving. Als burgers een antenne in of nabij hun voortuin geplaatst krijgen, is er geen recht op verweer."
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht