Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S.T. Belgraver
Plaats Heemstede
Datum 24 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
DRINGENDE OPROEP: STOP DE UITROL VAN 5G!

Hierbij maak ik bezwaar tegen de uitrol van 5G. Ik vind het schandalig dat de Rijksoverheid de gemeenten nu volledig buitenspel wil gaan zetten door hen te verplichten om mee te werken aan de plaatsing van small cells (5G) op hun lokale infrastructuur. Gemeenten dienen autonoom te zijn en zelf te beslissen of en hoe zij small cells willen plaatsen. Ook het uit de wet verwijderen van de ‘weigeringsgrond op basis van de volksgezondheid’ is een onverantwoorde en verwijtbare keuze van de overheid. Door de Telecomcode worden burgers, gemeenten en de volksgezondheid compleet buitenspel gezet. Dat is ongehoord en ondemocratisch.

Zie mijn verdere reactie in de bijlage.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht