Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ing. Julian Boerema
Plaats Breda
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste,
De verantwoordelijkheid ligt niet bij de Staten-Generaal, maar bij het ambtelijk apparaat. Iedere overheidsbeambte is ook mens. Een mens die graag zijn kinderen en kleinkinderen in goede gezondheid ziet opgroeien om hun dromen waar te maken. En liever niet op zijn 68e, net met pensioen, genieten van een prachtige e-bike, gediagnosticeerd wordt met een hersentumor. We hebben een gedeelde morele verantwoordelijkheid om openlijk te kijken naar eventuele gevaren en voordelen van het leven in een permanente bestralingskamer.
Het bewijs is keihard.
De lobby's des te harder.
Succes en bedankt voor uw steun!
Met warme groet,
Julian Boerema

Bijlage