Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J Bosman
Plaats Delft
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Uit het feit dat gemeentes met dit wetsvoorstel gedwongen worden om mee te werken bewijst wat mij betreft dat er iets niet in de haak is met 5G.
Waarom moet het allemaal zo snel uitgerold worden? Waarom wordt er niet aan burgers gevraagd of ze hier wel op zitten te wachten? Waarom worden gemeentes binnenkort mogelijk gepasseerd? Waarom niet open en eerlijk communiceren over de plekken waar al proeven worden gedaan? Waarom geen tijd en ruimte creëren voor het doen van een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G voor de gezondheid?

Als men een zuivere intentie heeft en het echt zo’n positieve ontwikkeling is, hoeft er geen haast gemaakt te worden, hoeft men niet verschillende partijen te negeren en te dwingen en hoeft men niet willens en wetens risico’s te nemen met de gezondheid van mensen.

Volksvertegenwoordiging? Ik merk er weinig van. Er wordt mij niet eens gevraagd of ik die 5G wel wil en dat er mogelijk nadelige gezondheidsgevolgen aan kleven wordt stelselmatig genegeerd.

Ik eis en verwacht een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht