Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M Meijer
Plaats Markelo
Datum 9 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik zeg NEE tegen 5G, de 4G heb ik mijn hersenpan in voelen komen. De wereld is door straling, elektrosmog onleefbaar geworden. Niet alleen voor de mens maar voor alles wat leeft. Straling/emv is een sluipmoordenaar en 5G maakt korte metten.
Ter illustratie van de stompzinnigheid van de huidige limieten: Ze zijn gebaseerd op de opwarming van een zak zout waterig van 72 kg, een volwassen man representerend. Deze werd in 6 minuten met 1 °C opgewarmd. Daar is onze veiligheid op gebaseerd. Terwijl ons lichaam een complex biologisch en neurologisch systeem is, dat zelf met allerlei elektromagnetische prikkels werkt :hersenen (EEG) , zintuigen, zenuwstelsel, hart (ECG), celdeling enz enz.

Doe je eigen onderzoek, laat je niet misleiden door de telecom!!

Oncoloog professor Dominique Belpomme (Engelstalig): http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf

De Engelse dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen, na Oxford en Cambridge de derde universiteit van het Verenigd Koninkrijk en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. Zij besteedde vele jaren aan het bestuderen van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden: https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf

Dr. Martin Pall, over de grote gevaren van WiFi (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/328436881_Response_to_Pall_Wi-Fi_is_an_important_threat_to_human_health

The Lancet wordt de balans opgemaakt over de impact van draadloze technologie, met een verwijzing naar een databank (ORSAA) met 2266 studies over de (schadelijke) effecten van EMV: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Je kan niet zeggen: Ich habe es nicht gewusst.

Het voorzorgprincipe is hier op zijn plaats en had al toegepast moeten worden. Wij zijn geen proefkonijnen. De WHO heeft het als 2B carcinogeen ingeschaald. En uit het NTP onderzoek kwam: KANKERVERWEKKEND : http://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/
Recent: http://stralingsleed.nl/blog/verzekeraar-auva-vindt-gezondheidsschade-bij-mobiel-gebruik/

Bezint eer ge begint, weet dat het ook UW geliefden gaat treffen!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht