Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw M.I. Bisschop
Plaats Rotterdam
Datum 14 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Vraag: Hoe kan er worden gedacht dat 5g netwerk veilig is. Dit terwijl de vogels spontaan van de daken en bomen vielen?
Vraag: hoe kan met zekerheid worden gezegd dat 5g de gezondheid van onze kinderen niet beschadigd? Het is aangetoond dat de schedel en botstructuren veel makkelijker straling doorlaten. Omdeze reden is het mobiele gebruik van minderjarigen in sommige landen dan ook verboden.
Vraag: Hoe kan het zijn dat we in deze tijd van kwetsbaarheid betreft het milieu, waarbij wij iedere boom staande zouden moeten eren, het belang van behoudt van natuur negeren en er op los bomen gaan kappen, puur voor de aanleg van het 5g netwerk.

Ik stem tegen het aanleggen van een 5g netwerk en eis dat de overheid de mogelijke gevolgen door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf laat onderzoeken.