Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Emv.Ninja (ing RJM Sikking)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste lezer. Ik ben meetspecialist elektromagnetische straling en lid van de beroepsvereniging Vemes (Meetspecialisten Elektromagnetische straling). Mijn collega’s van Vemes en ik komen regelmatig bij mensen die gebukt gaan onder elektrostress. Zij zijn het onomstotelijk bewijs dat elektromagnetische velden ziekmakend zijn, ook als de veldsterktes ver onder de limieten van de ICNIRP liggen.
5G wordt ingevoerd zonder bewezen is dat het onschadelijk is. Wij slaan daarmee hetzelfde pad in als toentertijd o.a. met tabak, asbest, lood in benzine, DDT en Röntgenstraling. Pas na vele jaren werd het duidelijk dat die schadelijk waren voor de gezondheid. Helaas ook ditmaal met 5G worden waarschuwing van wetenschappelijke onderzoekers en deskundigen in de wind geslagen. Het voorzorgsprincipe hoort toegepast te worden, maar dat gebeurt niet. Het is de grondwettelijk taak van de overheid om de burger te beschermen en niet de belangen van telecom bedrijven, waaronder de verplichting van gemeentes om mee te werken aan de uitrol van 5G. Ik stel daarom de telecombedrijven en de overheid aansprakelijk voor de gevolgen.