Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam YV Boer
Plaats Gouda
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G netwerk mag absoluut niet uitgerold als niet uitgebreid de gezondheidsaspecten daarvan zijn onderzocht!!
In welk opzicht is hier nog sprake van democratie? Terwijl de EU dit klakkeloos wilt doorvoeren tegen alle willens en wetens! Er zijn talloze wetenschappers die studie hebben gedaan naar de schadelijke gezondheids effecten op korte en lange termijn. Dit is absolute waanzin! Laat u eens goed informeren wat dit betekent voor de mensheid, natuur en milieu. NEE TEGEN 5G!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht