Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mr L.J. Vermaat
Plaats Rotterdam
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Dit wetsvoorstel is volstrekt prematuur. Er is geen enkel bewijs dat de 5G veilig is, of eigenlijk, dat de gezondheid van mensen veilig is voor de door 5G veroorzaakte elektromagnetische straling. Hierover bestaan grote twijfels bij onafhankelijke onderzoekers gelet op hoogte van de frequentie van deze straling, die in beginsel in staat is de huid te penetreren. Aangezien de mens een elektromagnetisch wezen is volstaan de gebruikelijke onderzoeken zoals gepresenteerd door de Gezondheidsraad niet. Hierbij wordt de mens gerepresenteerd door een zak water met zoutoplossing. Indien deze bij blootstelling aan e.m. straling niet opwarmt, zou dit betekenen dat de straling niet schadelijk is . Complete onzin natuurlijk. En kan de regering dan misschien een waddeneilandje vrij houden van straling, zodat mensen met een hooggevoeligheid hiervoor (zoals ik zelf) een ontsnappingsmogelijkheid hebben? :)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht