Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam - (Drs. A. Blanckenborg)
Plaats Oosterwolde Fr.
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Deze vraag begrijp ik niet, maar ik wil wel aangeven dat ik enorm bezorgd ben over de uitrol van 5G. De overheid is niet in staat te garanderen dat er geen gezondheidsrisico's zijn en we worden massaal gedwongen in de 5G straling te gaan leven. Vrije keus is er niet meer bij. Ik dacht altijd dat wij in een vrij land leven, maar het lijkt steeds meer op een dictatuur van de grote bedrijven die winst ruiken. En de overheid is partij geworden, is er niet meer om de burgers te beschermen, maar heeft zelf financieel belang bij de uitrol. Na alle informatie die er inmiddels over straling bekend is en na de waarschuwingen van veel deskundigen voor het gebruik van 5G verwacht ik een grote toename van gezondheidsproblemen bij de hele bevolking. Wat dacht u dat dat gaat kosten, even los van al het leed?