Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T.P.C. (mr E.M. Prinsen)
Plaats Beuningen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik begrijp dat dit wetsvoorstel de uitrol van 5G netwerken in Nederland mogelijk maakt. Hier ben ik op tegen vanwege de volgende redenen:

- Er is geen voorafgaand onafhankelijk onderzoek gedaan naar de negatieve gezondheidseffecten op mensen en andere levende wezens, terwijl er indicaties zijn dat 5G schadelijke effecten heeft. Onderzoeken door de telecomindustrie zelf zijn van onwaarde vanwege hun belang. Onderzoeksrapporten waarbij vantevoren de uitkomst al vaststaat door (overheids) opdrachtgevers zijn van onwaarde. Er is onafhankelijk onderzoek vereist, en zou wellicht ook burgerparticipatie vereisen om het vertrouwen te genereren dat het onderzoek werkelijk onafhankelijk is.

- 5G netwerken en alles wat in die trant de intentie is om nog te gaan implementeren is onderdeel van een artificiële agenda die schadelijk is voor natuur, dieren, mensen en het menselijk scheppend bewustzijn. Deze agenda leidt op langere duur naar de robotisering van mensen (bionische mens), met een uiteindelijke doelstelling om volledige zeggenschap te krijgen over het menselijk bewustzijn. 5G is weer een stap verder in die langere termijn agenda.

- Er zijn ook stralingsgevoelige mensen in deze wereld die klachten krijgen van Wifi-straling, bluetooth e.d. Met 5G wordt deze groep nog verder aangevallen. Veel jonge mensen die positieve veranderingen naar de aarde komen brengen (kristal kinderen e.a.) zijn juist gevoelig voor straling van draadloze netwerken. Waarom wordt deze groep volledig genegeerd?

- 5G impliceert ook een ecologische ramp. Het vereist zeer veel meer zendmasten, impliceert bomenkap die de zendmasten in de weg zitten, wellicht nog grotere bijensterfte, etc.

- 5G maakt ook een controle staat à la China mogelijk met face-detection, straffen via puntensystemen, etc. De revolutie van burgers in Hong Kong gaat daarover. Met 5G halen we deze potentiëlee scenario’s binnen.

- Als het gaat om de impact van straling en de wens om systemen te maken die zelf-rijdende auto’s mogelijk maken, etc. Er zijn ook andere technieken die een draadloos communicatienetwerk mogelijk maken met groot bereik zonder schadelijke straling. Je zou ook de wetenschap de opdracht kunnen geven om draadloze communicatienetwerken te ontwikkelen die stralingsbrij zijn en anderszins niet schadelijk zijn voor de mens, flora en fauna. Op die manier kan de wetenschap wordt gestuurd naar uitkomsten die werkelijk bijdragend zijn voor de mensheid en al het leven.