Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Conforta Vloerisolatie (Dhr, MS Agerkop)
Plaats Utrecht
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
LS

Langs deze weg wil ik de nederlandse overheid dringend verzoeken om met onmiddelijke ingang te stoppen met de implementatie van de nieuwe Telecomcode, die uitrol van het 5G telecom netwerk mogelijk maakt.
1. Met een landelijke uitrol van 5G is er geen mogelijkheid meer om te ontsnappen aan de gezondheidsrisico's van deze nieuwe technologie. Dit is een schending van de lichamelijke integriteit, ingegeven door commerciële belangen. We hebben geen 5G nodig.
2. er is GEEN ENKEL ONDERZOEK uitgevoerd door de Nederlandse overheid om de schadelijkheid voor levende wezens vast te stellen. Het voorzorgsprincipe wordt hier dus met voeten getreden en gaat in tegen de Rechten van de Mens.
3. Onafhankelijk onderzoek door zeer gerenommeerde wetenschappers en instituten wijst uit dat de straling van 5G zeer destructief is voor mens en dier. Ook wordt de elektrosfeer aangetast door straling vanuit satellieten.
4. De technologie wordt het Nederlandse volk opgedrongen, zonder dat er democratische inspraak is vanuit het volk, die de gezondheidseffecten van 5G straling zal gaan ondervinden. In andere streken in Europa, zoals Geneve, waar 5G al wordt toegepast, blijken vele mensen nu al gezondheidseffecten te ervaren. Doorgaan met 5G is een misdaad tegen de mensheid.