Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mijn naam wordt niet met hoofdletters geschreven ! C LEEFLANG
Plaats DEN HAAG
Datum 29 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Wij worden zoals normaal in de politiek, belazerd en besodemieterd over de reeds vele jaren bekende gezondheidsrisico's van straling in het algemeen, UMTS, WIFI, 3G, 4G en nu 5G in het bijzonder. Al dit vanuit zogenaamd economische motieven waar niemand beter van wordt dan de leveranciers van dit soort dodelijke en levensbedreigende applicaties.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht