Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ir J Albers
Plaats Deventer
Datum 10 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Nu zes jaar na de uitrol van 4G worden de huisartsen overspoeld met patiënten met "vage" klachten. Ze hebben zelfs gevraagd voor extra budget om meer onderzoek te kunnen doen. Zolang het niet volkomen duidelijk is waar deze klachten vandaan komen moet de overheid elke voorzorg in acht nemen om de gezondheid van mens en dier niet verder onnodig te belasten, in welke vorm dan ook. Ongetwijfeld zijn de "vage" klachten het resultaat van een heel scala aan oorzaken maar dat een vervuild milieu hiertoe bijdraagt staat buiten kijf. 5G valt ook onder milieuvervuiling, een vervuiling van de atmosfeer die door niemand te ontlopen is en waartegen geen bescherming bestaat. Het is onrechtvaardig dat wij geen keuze hebben om ons aan de door de mens vervuilde atmosfeer te kunnen onttrekken. We staan voortdurend bloot aan verhoogde straling, vervuilde lucht, vervuild water, gemanipuleerd voedsel, etc. De druk op het menselijk lichaam en de gezondheid neemt steeds meer toe. Het is onverantwoord om hier nog een vervuilingsfactor aan toe te voegen.
De mantra van vooruitgang "sneller is beter" is bedrog. De stress die dit met zich meebrengt is bovenmenselijk en de gevolgen laten zich duidelijk zien met een overbelaste gezondheidszorg en een miljoen mensen aan de antidepressiva.
5G gaat het leven niet "beter" maken, ook niet comfortabeler. Het enige dat het doet is de electronica industrie nieuwe mogelijkheden bieden om nog meer onzinnige rotzooi te produceren. En dit allemaal ten koste van mijn gezondheid.
STOP DIT BEDROG, STOP 5G!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht