Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Actiegroep 5G Het Gooi zegt NEE
Plaats Het Gooi
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Brochure "Vraagtekens bij 5G: privacy en gezondheid - wat de landelijke overheid en telecomproviders u niet vertellen":
http://espavopraktijk.nl/home/files/Brochure%20Vraagtekens%20bij%205G%20defversie.pdf

Brandbrief aan politiek Den Haag: "5G niet rijp voor besluitvorming":
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/08/5G-Het-Gooi-Zegt-Nee-Brief-aan-Den-Haag-2019.pdf

Filmpje (1;34 min) waarin Eric van Rongen (van de Commissie EMV èn van ICNIRP) antwoord op de vraag waarom mensen zouden moeten vertrouwen op wat ICNIRP zegt ("er zijn géén gezondheidseffecten") en niet op de bevindingen van duizenden onafhankelijke wetenschappers ("er zijn wel degelijk gezondheidseffecten"). Luister en oordeel zelf... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_JIu1okWCI

En in dit filmpje (7 min.) is te horen wat de "verantwoordelijke" Nederlandse EU-parlementariër over het 5G dossier te melden heeft.
Geeft dat vertrouwen? https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=E1XbFYc5CHY
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht