Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs. R. Mellema
Plaats Culemborg
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte lezer, het laatste wat ik wil is nog meer electromagnetische straling in mijn (woon)omgeving. De overheid moet zich houden aan het voorzorgprincipe. Hierbij hoort ook het vooraf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar biologische en lange termijn effecten van electromagnetische straling. En niet alleen naar (kort durende) thermische effecten, wat totaal onverantwoord is. 5G zal gebruik maken van frequenties en pulsvormen waar geen enkel onderzoek naar gedaan is. De bedachte voordelen van 5G wegen ook op geen enkele manier op tegen de nadelen, die er overstelpend veel zullen zijn. Daar waar 5G al wel is ingevoerd is al duidelijk dat er veel problemen zijn met oververhitting, interferentie met van alles en nog wat (waaronder met de electromagnetische stroompjes waarmee cellen en/of celonderdelen in alle levende wezens onderling communiceren; we zijn electromagnetische wezens!). Mijn vertrouwen in de politiek is niet eerder zo minimaal geweest. Zo ontzettend veel experts hebben al gewaarschuwd. Jullie eigen kinderen en kleinkinderen groeien er anders ook in op! Wees open minded, onderzoekend en nieuwsgierig alstublieft voordat veel onheil kan geschieden. MVG, Roswitha Mellema.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht