Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P Klinkenberg
Plaats Maastricht
Datum 31 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De nieuwe 5G technologie gebruikt het frequentiegebied tussen de 24 en 90 gigahertz.
Er is geen onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek gedaan naar de effecten op de volksgezondheid met deze frequenties, zo als recentelijk nog aangetoond bij een hoorzitting binnen het Amerikaanse Congres waar Senator Richard Blumenthal een aantal vertegenwoordigers van de telecom sector ondervroeg.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ekNC0J3xx1w

Er zijn genoeg indicatoren vanuit de wetenschap die een onafhankelijk onderzoek rechtvaardigen.

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G.
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

Daarnaast zijn er verschillende wetenschappelijke papers die waarschuwen voor gezondheidsrisico’s in verband met de ingebruikname van G5, hieronder maar een paar voorbeelden:

5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29655646

High ambient radiofrequency radiation in Stockholm city, Sweden
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6341832/

World Health Organization, radiofrequency radiation and health - a hard nut to crack (Review)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/

Wi-Fi is an important threat to human health.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573716

De overheid kan zijn primaire taak nooit verzaken en dient zijn burgers te beschermen en de samenleving niet in gevaar te brengen. Commerciële belangen kunnen daarbij nooit voorop gezet worden en moeten altijd secundair zijn.

“Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells”

Zonder gedegen onafhankelijk onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid van de introductie van G5, verzaakt de overheid zijn primaire taak en schaad het de belangen van de bevolking door het commercieel belang te laten prevaleren boven het belang van de volksgezondheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht