Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam K van Velzen K van Velzen
Plaats Leusden
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als bezorgde inwoner van Nederland verzoek ik u met klem af te zien van invoering van 5G-technologie in Nederland. Dit omdat effecten op korte en langere termijn niet voldoende veilig zijn gebleken en niet gegarandeerd kan worden dat de gezondheid van planten, mensen en dieren hier niet onder zal lijden. Ik voorzie concentratieproblemen voor schoolkinderen, verstoring voor insecten en slaapproblemen voor mensen die hiervoor gevoelig zijn. Op de langere termijn kunnen de gevolgen nog veel kwalijker zijn. Een gezond denkend mens ziet daarom af van de invoering van 5G.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht