Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Addi Bestraating
Plaats Utrecht
Datum 3 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Stralings arme gebieden zijn van groot belang voor Nederlands, ongeveer 3% van de bevolking is hoog gevoelig voor straling.
Sterke stralingsvelden (zoals van 5G) lijken op Astma klachten voor deze 3% van de mensen.
Ik plijt om stralingsvrijge gebieden in Nederland toe te laten kennen en daarmee de 98% dekkingsgraad norm NIET voor de 5G toe te passen